Giúp chúng tôi có kinh phí hoạt động bằng cách quyên góp cho muapikbest.com

Khi bạn quyên góp vào trang web muapikbest.com bằng cách chuyển khoản, ví momo từ hệ thống muapikbest.com , thì số tiền quyên góp sẽ được quy đổi thành đơn vị tính của trang web được gọi là xu, tỉ lệ quy đổi là 1 XU = 1.000 đ

Sau khi đã quyên góp vào hệ thống trang MuaVideo  là bạn đã có thể download được hình ngay mà không cần điều kiện gì, khi download không hết xu, bạn vẫn có thể để dành cho lần download sau mà không bị mất đi

Nạp tiền quyên góp tối thiểu 10.000 đ = 10xu là bạn đã có thể download. Bảng tính này có thể thay đổi tùy vào hoàn cảnh do các trang web nguồn thay đổi chính sách.

Khuyến mãi: tặng 10% khi bạn nạp tiền từ 50.000 đ trở lên


Loại tài liệu Định dạng Số xu/lượt tải Thể loại
Shutter JPG/Vector Lớn nhất 3.9 jpg/eps
Shutter Video HD HD 119 video
Shutter Video 4K 4K 199 video
Shutter Video HD Select Premium HD 199 video
Shutter Video 4K Select Premium 4K 350 video
Freepik.com Max 1 jpg/eps/psd
istockphoto.com Max 4 jpg/eps
123rf.com Max 4 jpg/eps
Depositphotos.com Max 7 jpg/eps
Vectorstock.com Max 10 vector
Alamy.com Max 80 image
Pikbest.com Max 0.9 psd/video/music/tem
Lovepik.com Max 1 psd/video/music/tem
PngTree.com Max 1 png/eps
Ooopic.com Max 20 image
StockUnlimited.com Max 1 image
MotionArray.com Max 2 video/music
MotionElements.com Max 2 video/music
Dreamstime.com Max 5 jpg/eps
AdobeStock.com Max 4 psd/jpg/eps/tem
Elements.Envato.com Max 1 psd/video/music/tem
Yellowimages.com Max 50 Mockup
Pixelsquid.com Max 2 3d png
Utoimage.com Max 7 psd/eps
istockphoto.com HD  HD  119 video
istockphoto.com 4K 4K 199 video
AdobeStock.com HD HD 119 video
EpidemicSound.com Wav 2 music
Artlist.io Max 9 video/music
FootageCrate.com Max 5 video
ProductionCrate.com Max 5 video/music
Vecteezy.com Max 1 psd/video/tem


MuaPikbest.com - chia sẻ thư viện thiết kế đồ họa